Obuna Design

Бизнинг кичик, лекин ўз ишини севадиган жамоамиз қуйидаги жабҳаларда сизга ёрдам бериши мумкин:

Куйидаги масалалар бўйича амалий ёрдам бера олмаймиз, лекин йул кўрсатиб юборишимиз мумкин:

Алоқа учун телеграм орқали мурожаат қилсангиз булади: @ObunaContact. Почтамиз хам бор, лекин сизда почта йук булганлиги учун факат телеграм келтирилган, сизни уйлаяпмиз шу ерда хам :)

Ха, имло ва грамматик хатоларга бой матнимиз учун узр, автоматик тузатадиган сервис йук экан, борлари ёрдам бериш урнига, халакит берди :)

Олдинги сайт манзили: https://1.obuna.com/